Κωδικός ερώτησης: 2070 6/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Change the Date field format of the open table to Long date and the input mask into Short date. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Change the Date field format of the open table to Long date and the input mask into Short date. Save and close the table.