Κωδικός ερώτησης: 2071 7/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set a validation rule in the Date field of the open table to allow entering equal or greater dates than the current date. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Set a validation rule in the Date field of the open table to allow entering equal or greater dates than the current date. Save and close the table.