Κωδικός ερώτησης: 2074 3/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine 1:1-Beziehung zwischen dem Feld ID der Tabelle Produkte und dem Feld ID der Tabelle ProdukteFotos. Aktivieren Sie die referenzielle Integrität nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Erstellen Sie eine 1:1-Beziehung zwischen dem Feld ID der Tabelle Produkte und dem Feld ID der Tabelle ProdukteFotos. Aktivieren Sie die referenzielle Integrität nicht.