Κωδικός ερώτησης: 2082 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Navigieren Sie zum vorigen Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Navigieren Sie zum vorigen Datensatz des aktuellen Formulars. Schließen Sie das Formular nicht.