Κωδικός ερώτησης: 2083 11/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Mithilfe des bereits geöffneten Formulars fügen Sie einen neuen Datensatz mit folgenden Daten ein:

ID: 888771

Beschreibung: All Time Classic

Preis: 30

Speichern Sie den Datensatz, schließen Sie aber das Formular nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016