Κωδικός ερώτησης: 2107 7/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση τον πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας όλα τα πεδία του, με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή και διάταξη Πίνακα. Αποθηκεύστε την έκθεση ως r1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μια έκθεση με βάση τον πίνακα Προϊόντα χρησιμοποιώντας όλα τα πεδία του, με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή και διάταξη Πίνακα. Αποθηκεύστε την έκθεση ως r1