Κωδικός ερώτησης: 2109 9/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Προϊόντα μεταφέρετε την ετικέτα με το κείμενο Προϊόντα σε 0εκ από επάνω και 0εκ από αριστερά (στην τρέχουσα ενότητα) και αυξήστε το πλάτος της ετικέτας ώστε να είναι ίσο με το πλάτος της έκθεσης. Επίσης ορίστε Στοίχιση στο κέντρο. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην έκθεση R_Προϊόντα μεταφέρετε την ετικέτα με το κείμενο Προϊόντα σε 0εκ από επάνω και 0εκ από αριστερά (στην τρέχουσα ενότητα) και αυξήστε το πλάτος της ετικέτας ώστε να είναι ίσο με το πλάτος της έκθεσης. Επίσης ορίστε Στοίχιση στο κέντρο. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.