Κωδικός ερώτησης: 2121 11/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Πελάτες εφαρμόστε το κατάλληλο φίλτρο στο πεδίο Περιοχή ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές στις οποίες η περιοχή δεν είναι Κέντρο

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στον πίνακα Πελάτες εφαρμόστε το κατάλληλο φίλτρο στο πεδίο Περιοχή ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές στις οποίες η περιοχή δεν είναι Κέντρο