Κωδικός ερώτησης: 2128 4/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine neue Abfrage unter dem Namen summenge, die die Summe der Menge aus der Tabelle Bestellungen zurückgeben soll. Der Name des berechneten Feldes soll sum1 sein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016