Κωδικός ερώτησης: 2130 18/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα myprice το οποίο να εμφανίζει τον μέσο όρο της τιμής των προϊόντων από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι avgprice.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα myprice το οποίο να εμφανίζει τον μέσο όρο της τιμής των προϊόντων από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι avgprice.