Κωδικός ερώτησης: 2131 1/29
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα pelpro το οποίο να εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Περιγραφή (με αυτήν την σειρά) από το ερώτημα r_orders. Το ερώτημα pelpro να εμφανίζει τις μοναδικές τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα pelpro το οποίο να εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Περιγραφή (με αυτήν την σειρά) από το ερώτημα r_orders. Το ερώτημα pelpro να εμφανίζει τις μοναδικές τιμές.