Κωδικός ερώτησης: 2134 12/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναζητήστε, μέσω της ανοιχτής φόρμας, στο πεδίο Περιγραφή, το κεφαλαίο άλφα το οποίο έχει κατά λάθος γραφτεί με Ελληνικό Α. Αφήστε το επιλεγμένο (highlighted) με ανοιχτό το παράθυρο της λειτουργίας αναζήτησης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Αναζητήστε, μέσω της ανοιχτής φόρμας, στο πεδίο Περιγραφή, το κεφαλαίο άλφα το οποίο έχει κατά λάθος γραφτεί με Ελληνικό Α. Αφήστε το επιλεγμένο (highlighted) με ανοιχτό το παράθυρο της λειτουργίας αναζήτησης.