Κωδικός ερώτησης: 2139 8/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set the Price field of the Products table to display values in Euro format. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Set the Price field of the Products table to display values in Euro format. Save and close the table.