Κωδικός ερώτησης: 2140 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Use the month/day/year form which displays each item in two digits (e.g. 07/14/13) to set an input mask to the OrderDate field of the Orders table. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016