Κωδικός ερώτησης: 2140 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Use the month/day/year form which displays each item in two digits (e.g. 07/14/13) to set an input mask to the OrderDate field of the Orders table. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Use the month/day/year form which displays each item in two digits (e.g. 07/14/13) to set an input mask to the OrderDate field of the Orders table. Save and close the table.