Κωδικός ερώτησης: 2158 12/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Delete the Products table. Create a link to the Products file located in the IL-ates\Excel folder on your desktop. Name the linked table Products.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Delete the Products table. Create a link to the Products file located in the IL-ates\Excel folder on your desktop. Name the linked table Products.