Κωδικός ερώτησης: 2191 16/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine neue Tabelle mit folgenden Feldnamen und Felddatentypen:

Erstes Feld:Name: Aktivierung, Datentyp: Datum/Uhrzeit.

Zweites Feld:Name: Kosten, Datentyp: Währung.

Drittes Feld:Name: Anzahl, Datentyp: Zahl.

Speichern Sie die Tabelle unter dem Namen Gebühren und schließen Sie sie.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016