Κωδικός ερώτησης: 2202 16/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set the display control as combo box in the ItemCode field of the Orders table. Make sure the Row Source Type property is set to Table/Query and the data are derived from the Products table, the column count is 2 and the column heads are displayed. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016