Κωδικός ερώτησης: 2206 20/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Remove the Input Mask from the PC field of the Customers table and set the appropriate property to require data entry in this field. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Remove the Input Mask from the PC field of the Customers table and set the appropriate property to require data entry in this field. Save and close the table.