Κωδικός ερώτησης: 2211 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del1 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del1 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.