Κωδικός ερώτησης: 2212 17/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query named del2 that deletes all records where the Price field value is equal or less than 100 from the Products table. Run the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Create a new query named del2 that deletes all records where the Price field value is equal or less than 100 from the Products table. Run the query.