Κωδικός ερώτησης: 2222 26/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο συγκεντρωτικό ερώτημα με όνομα sumorders το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, sum1 (το άθροισμα στο πεδίο ΣύνολοΑξίας) και το πεδίο max1 (μεγαλύτερη τιμή στο πεδίο ΣύνολοΑξίας). Επίσης εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το sum1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο συγκεντρωτικό ερώτημα με όνομα sumorders το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, sum1 (το άθροισμα στο πεδίο ΣύνολοΑξίας) και το πεδίο max1 (μεγαλύτερη τιμή στο πεδίο ΣύνολοΑξίας). Επίσης εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το sum1.