Κωδικός ερώτησης: 2223 28/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα διασταύρωσης με όνομα mymap το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει σαν επικεφαλίδα γραμμής το πεδίο Περιγραφή, σαν επικεφαλίδα στήλης το πεδίο Επώνυμο και σαν τιμή το άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας με όνομα sum1. Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στο πεδίο Περιγραφή

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα διασταύρωσης με όνομα mymap το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει σαν επικεφαλίδα γραμμής το πεδίο Περιγραφή, σαν επικεφαλίδα στήλης το πεδίο Επώνυμο και σαν τιμή το άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας με όνομα sum1. Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στο πεδίο Περιγραφή