Κωδικός ερώτησης: 2239 5/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε στην τρέχουσα βάση δεδομένων τον πίνακα Ταινίες του αρχείου IL-ates2239_1 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Συνδέστε στην τρέχουσα βάση δεδομένων τον πίνακα Ταινίες του αρχείου IL-ates2239_1 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνεια εργασίας.