Κωδικός ερώτησης: 224 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση, βρείτε την πρώτη λέξη PHP (η λέξη php είναι με αγγλικούς χαρακτήρες).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google