Κωδικός ερώτησης: 228 19/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Line Break (μη αυτόματη αλλαγή γραμμής) μετά από το INFO- και πριν από το start.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google