Κωδικός ερώτησης: 233 9/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Select the cell which displays the text Duration from the table found on the first page of the current document.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Microsoft Word 365Google Docs

 

 

 


Select the cell which displays the text Duration from the table found on the first page of the current document.