Κωδικός ερώτησης: 235 11/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Markieren Sie nur die Zellen mit dem Text 70 Stunden bis WebDesign in der Tabelle, die sich auf der ersten Seite des aktuellen Dokuments befindet.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Markieren Sie nur die Zellen mit dem Text 70 Stunden bis WebDesign in der Tabelle, die sich auf der ersten Seite des aktuellen Dokuments befindet.