Κωδικός ερώτησης: 236 12/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016