Κωδικός ερώτησης: 236 12/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 6 στιγμών.