Κωδικός ερώτησης: 247 3/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων του εγγράφου το αρχείο με όνομα mailm_names που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια προσθέστε το πεδίο προσφώνηση δεξιά του κειμένου Αγαπητέ κύριε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016