Κωδικός ερώτησης: 248 7/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Dimensionen des Bildes am Ende des Dokuments auf 5 cm (Höhe) und 15 cm (Breite).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Ändern Sie die Dimensionen des Bildes am Ende des Dokuments auf 5 cm (Höhe) und 15 cm (Breite).