Κωδικός ερώτησης: 255 15/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Delete the second row of the table of the current document.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Microsoft Word 365Google Docs

 

 

 


Delete the second row of the table of the current document.