Κωδικός ερώτησης: 2763 13/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και εφαρμόστε ένα φίλτρο που θα περιορίζει τις εγγραφές του πίνακα Προϊόντα με βάση την τιμή μεταξύ 30 και 100. Αποθηκεύστε το με όνομα ερωτήματος Φίλτρο1 και μη κλείσετε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε και εφαρμόστε ένα φίλτρο που θα περιορίζει τις εγγραφές του πίνακα Προϊόντα με βάση την τιμή μεταξύ 30 και 100. Αποθηκεύστε το με όνομα ερωτήματος Φίλτρο1 και μη κλείσετε τον πίνακα.