Κωδικός ερώτησης: 2765 3/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Exportieren Sie die Tabelle Produkte im Ordner IL-ates\files auf Ihrem Desktop im Text-Format unter dem Namen PR.txt

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Exportieren Sie die Tabelle Produkte im Ordner IL-ates\files auf Ihrem Desktop im Text-Format unter dem Namen PR.txt