Κωδικός ερώτησης: 2774 25/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the appropriate settings to the products table so that the VAT field is required. Make sure there are not any errors after the table is saved.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Apply the appropriate settings to the products table so that the VAT field is required. Make sure there are not any errors after the table is saved.