Κωδικός ερώτησης: 2789 19/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Im Formular Kunden2 gibt es eine Schaltfläche (Befehlsschaltfläche) mit der Beschriftung Beenden. Beim Anklicken soll das Makro CloseForm ausgeführt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013