Κωδικός ερώτησης: 2791 16/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία σχέση μεταξύ του πίνακα Πελάτες και του πίνακα Κατηγορίες. Ενεργοποιήστε και την ακεραιότητα αναφορών

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μία σχέση μεταξύ του πίνακα Πελάτες και του πίνακα Κατηγορίες. Ενεργοποιήστε και την ακεραιότητα αναφορών