Κωδικός ερώτησης: 2800 9/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert in a new table, named NewProducts, all products from the NewProducts book stored in the IL-ates\Excel folder of your desktop.

Set the ID field as primary key.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016