Κωδικός ερώτησης: 2802 29/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert a new field named email as hyperlink in the Customers table. Also apply lowercase format and save the changes.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Insert a new field named email as hyperlink in the Customers table. Also apply lowercase format and save the changes.