Κωδικός ερώτησης: 2817 19/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Exportieren Sie die Tabelle Kunden im csv-Format im Ordner IL-ates auf dem Desktop unter dem Namen export.csv.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Exportieren Sie die Tabelle Kunden im csv-Format im Ordner IL-ates auf dem Desktop unter dem Namen export.csv.