Κωδικός ερώτησης: 2823 6/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.