Κωδικός ερώτησης: 2826 1/7
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα όπως αυτός απεικονίζεται στην φωτογραφία του φακέλου IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016