Κωδικός ερώτησης: 2829 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε κατάλληλα την φόρμα Μαθητές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τηλεφώνων (πίνακας Τηλέφωνα) και των εξετάσεων (πίνακας Εξετάσεις). Η επιλογή της ενότητας να γίνεται μέσω σύνθετου πλαισίου. Αποθηκεύστε τη βάση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016