Κωδικός ερώτησης: 2830 5/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια έκθεση όμοια με του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016