Κωδικός ερώτησης: 2831 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία έκθεση όμοια με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας, χρησιμοποιώντας το αρχείο Εισπράξεις.txt, που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο, ως συνδεδεμένο πίνακα.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

Αποθηκεύστε τη βάση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016