Κωδικός ερώτησης: 288 14/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας από την εξερεύνηση των Windows.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016