Κωδικός ερώτησης: 29 6/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στo αρχείο Άσκηση.pdf, το οποίο βρίσκετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο του δικού σας εγγράφου να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google