Κωδικός ερώτησης: 3003 2/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα myppts μέσα στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test μέσα στον νέο υποφάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα myppts μέσα στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test μέσα στον νέο υποφάκελο.