Κωδικός ερώτησης: 3019 6/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zur Folie mit dem Titel WORD Menü Präsentation. Ändern Sie dann das Format vom Aufzählungszeichen im Text Format/Absatz, so dass es wie das Format vom ersten Aufzählungszeichen Format/Zeichen aussieht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016